Circa 1ha grasland te Schagen

Circa 1ha grasland te Schagen

TE KOOP AAN DE SNEVERT TE SCHAGEN

– 8.835 m² grasland|

– Goed ontsloten
– Goede ontwatering
– Courante kavel

Prijs op aanvraag

Kadaster